Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

008 -- Misstänkta för brott efter utbildingsnivå och åldersgrupp 2009-2017

Välj variabler

Nej
2018-05-08
antalet
2018-04-04
Statistikcentralen, Brottslighet som kommit till polisens kännedom
rpk_008_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 7

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersgrupper totalt , 0 - 14 , 15 - 17 ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , 2) STRAFFLAGSBROTT , 3) BROTT A-F ,

Valda 0 Totalt 97

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utbildnings totalt , Grundnivå , Mellan nivå ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Teckenförklaring:
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Beskrivning
Klassificeringar
Begrepp och definitioner