Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

011 -- Misstänkta för utredda brott efter åldersgrupp, årets grövsta brott och kommun 2006-2017

Välj variabler

Nej
2018-05-08
antalet
2018-03-28
Statistikcentralen
rpk_011_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 12

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersgrupp totalt , 0 - 14 , 15 - 17 ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 313

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , 2) STRAFFLAGSBROTT , 3) BROTT A-F ,

Valda 0 Totalt 100

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Teckenförklaring:
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Beskrivning
Klassificeringar
Begrepp och definitioner