Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

014 -- Vissa polisålägganden efter kommun 1980-2017

Välj variabler

Nej
2018-05-08
antalet
2018-03-28
Statistikcentralen
rpk_014_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 38

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 313

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Undersökning av självmord , Drunknade , Övrig undersökning av dödsorsak ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Teckenförklaring:
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Beskrivning
Klassificeringar
Begrepp och definitioner

Polisålägganden

Undersökning av självmord är polisålägganden. Statistik om självmord kan finnas i Dödsorsaker statistik.