Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

015 -- Kommunal parkeringsövervakning 2013-2017

Välj variabler

Nej
2018-05-08
antalet, euro
2018-05-02
Statistikcentralen, Brottslighet som kommit till polisens kännedom
rpk_015_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 42

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Felparkeringsavgifter totalt , ...Varav utfärdade av polisen , Med stöd av vägtrafiklagen ,

Valda 0 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Teckenförklaring:
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Beskrivning
Klassificeringar
Begrepp och definitioner