Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11cd -- Brott efter kvartal, 2009Q1-2021Q4*

Välj variabler

Ja
2022-01-19
Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom:
antal
2022-04-14
2019-04-17
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
002_11cd_2021q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009Q1 , 2009Q2 , 2009Q3 ,

Valda 1 Totalt 52

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , 2) STRAFFLAGSBROTT , A Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 203

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Centralkriminalpolisen , Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kvartal

* preliminär uppgift

Kvartal

2021Q1*

* preliminär uppgift

2021Q2*

* preliminär uppgift

2021Q3*

* preliminär uppgift

2021Q4*

* preliminär uppgift