Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ce -- Brott och deras uppklaring, 1980-2020

Välj variabler

Ja
2021-05-12
Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom:
lkm
Uppklarade brott totalt:
lkm
Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret:
lkm
Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under tidigare år:
lkm
Brott som anmälts till åklagare totalt:
lkm
Brott som anmälts till åklagare av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret:
lkm
Brott som anmälts till åklagare av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under tidigare år:
lkm
Brott som inte anmälts till åklagare totalt:
lkm
Brott som inte anmälts till åklagare av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret:
lkm
Brott som inte anmälts till åklagare av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under tidigare år:
lkm
Ringa brott som inte anmälts till åklagare av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret:
lkm
Brott som fortfarande undersöks av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikår:
lkm
All där det konstaterats att inget brott begåtts av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret:
lkm
2022-05-12
2019-05-16
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
003_11ce_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom , Uppklarade brott totalt , Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 41

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , 2) STRAFFLAGSBROTT , A Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 188

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigering 12.5.2021. Rattfyllerisiffrorna för år 2019 gällande användning av alkohol och annat rusmedel var felaktiga. Felet berodde på en ändring i kodförteckningen. Det totala antalet rattfyllerier ändrades inte.
Dokumentation för statistiken

Kommun

Kunta on rikoksen tapahtumakunta