Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11cg -- Brott och deras uppklarning efter brottsbenämning, 2010-2020

Välj variabler

Ja
2021-06-04
Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom:
lkm
Uppklarade brott totalt:
lkm
Brott som anmälts till åklagare totalt:
lkm
Misstänkta för utredda brott:
lkm
2022-05-12
2019-05-16
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
004_11cg_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Centralkriminalpolisen , Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , STRAFFLAG , 11 kapitel Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten ,

Valda 0 Totalt 1 192

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000