Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11cp -- Misstänkta för brott efter utbildingsnivå, 2009-2020

Välj variabler

Ja
2021-05-12
Misstänkta för utredda brott:
lkm
2022-05-12
2019-05-16
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
012_11cp_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , 2) STRAFFLAGSBROTT , A Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 188

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 14 , 15 - 17 ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 12

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4 , Lägsta högre nivå ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000