Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11dg -- Gripandet, anhållandet, häktningen och tagandet i förvar av utlänning per polisinrättning, tidslängd efter kön och åldersgrupp, 2013-2020

Välj variabler

Ja
2021-02-26
Tid under 1 dygn:
pv
Tid 1-1,9 dygn:
pv
Tid 2-2,9 dygn:
pv
Tid 3-3,9 dygn:
pv
Tid 4-4,9 dygn:
pv
Tid 5-5,9 dygn:
pv
Tid 6-6,9 dygn:
pv
Tid 1-1,9 veckor:
vk
Tid 2-2,9 veckor:
vk
Tid 3 veckor:
vk
Tid 1-1,9 mån.:
kk
Tid 2-2,9 mån.:
kk
Tid 3 mån. och över:
kk
Tidslängd okänd:
lkm
Gripande, dygn:
pv
Anhållande, dygn:
pv
Fängelse, dygn:
pv
Hållande i förvar av utlänning, dygn:
pv
2022-02-25
2019-02-28
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
023_11dg_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Tid under 1 dygn , Tid 1-1,9 dygn , Tid 2-2,9 dygn ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , 2) STRAFFLAGSBROTT ,

Valda 0 Totalt 106

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 14 , 15 - 17 ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000