Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11dh -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel, antalet använda grunder för tvångsmedel, 2013-2020

Välj variabler

Ja
2021-02-26
Antalet använda grunder för tvångsmedel:
lkm
2022-02-25
2019-02-28
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
025_11dh_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Centralkriminalpolisen , Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , KI1 Gripande , KI10300 KI1030 Handräckning till tullen, hållande i förvar av person ,

Valda 0 Totalt 329

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000