Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11dj -- Internationell brotklassificering ICCS, 2013-2020

Välj variabler

Ja
2021-05-12
Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom ICCS klassificering:
lkm
2022-05-12
2019-05-16
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
027_11dj_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 Handlingar som leder till dödsfall eller som avser att orsaka dödsfall , 0101 Mord ,

Valda 0 Totalt 320

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
. uppgift saknas

ICCS

ICCS rikosluokitus on YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastaisen järjestön (UNODC) ylläpitämä rikosluokitus. Tämä luokitus perustuu lainkohtien sijaan teonkuvauksiin. Näin on pyritytty muodostamaan kansainväliseen vertailuun soveltuva luokitus. ICCS-luokituksen kohdat ja tekojen määritelmät poikkeavat jonkin verran Suomessa käytössä olevasta kansallisesta lainkohtiin perustuvasta rikosluokituksesta.

Kommun

Kunta on rikoksen tapahtumakunta