Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ne -- Internationell brotklassificering ICCS brott efter månad, 2017M01-2021M12*

Välj variabler

Ja
2022-01-19
Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom ICCS klassificering:
lkm
2022-04-14
2020-04-17
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
026_12ne_2021m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 Handlingar som leder till dödsfall eller som avser att orsaka dödsfall , 0101 Mord ,

Valda 0 Totalt 320

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017M01 , 2017M02 , 2017M03 ,

Valda 1 Totalt 60

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
. uppgift saknas

ICCS

ICCS rikosluokitus on YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastaisen järjestön (UNODC) ylläpitämä rikosluokitus. Tämä luokitus perustuu lainkohtien sijaan teonkuvauksiin. Näin on pyritytty muodostamaan kansainväliseen vertailuun soveltuva luokitus. ICCS-luokituksen kohdat ja tekojen määritelmät poikkeavat jonkin verran Suomessa käytössä olevasta kansallisesta lainkohtiin perustuvasta rikosluokituksesta.

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2021M01*

* preliminär uppgift

2021M02*

* preliminär uppgift

2021M03*

* preliminär uppgift

2021M04*

* preliminär uppgift

2021M05*

* preliminär uppgift

2021M06*

* preliminär uppgift

2021M07*

* preliminär uppgift

2021M08*

* preliminär uppgift

2021M09*

* preliminär uppgift

2021M10*

* preliminär uppgift

2021M11*

* preliminär uppgift

2021M12*

* preliminär uppgift