Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

135l -- Brott efter kommun och landskap per invånare, 1987-2020

Välj variabler

Ja
2021-05-12
Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom:
lkm
Brott per 1 000 invånare:
lkm
Brott per 10 000 invånare:
lkm
2022-05-12
2021-05-12
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
033_135l_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1987 , 1988 , 1989 ,

Valda 1 Totalt 34

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , 2) STRAFFLAGSBROTT , A Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 188

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , Esbo ,

Valda 0 Totalt 331

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigering 12.5.2021. Rattfyllerisiffrorna för år 2019 gällande användning av alkohol och annat rusmedel var felaktiga. Felet berodde på en ändring i kodförteckningen. Det totala antalet rattfyllerier ändrades inte.
Dokumentation för statistiken
.. uppgift kan inte förekomma