Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

137g -- Familjevåld och våld i nära relationer efter anmälningstidpunkt, anmälts som brott, 2015M01-2020M12

Välj variabler

Ja
2021-06-01
Antal:
antal
2022-06-01
2021-06-01
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
033_137g_2020m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valda 1 Totalt 72

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Offrets förälder misstänkt , ...Offrets biologisk far eller adoptivfar misstänkt ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 4 , 0 - 17 ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Uppgifter om brottsoffer fås gällande följande brott:
Våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt (3 mom) 20:1-2
Sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn 20:6-7
Övriga sexualbrott 20:4-5,5a, 8-9 40
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 21:1-3,34a:1
Misshandel 21:5
Grov misshandel 21:6; 34a
Lindrig misshandel 21:7§
Rånbrott 31:1-2
Utpressning, grov utpressning 31:3,4
Frihetsbedrövande 25:1-2§
Olaga hot 25:7§
Olaga förföljelse 25:7a§
Andra brott 17:22§, 21:6§, 21:8-9§, 25:3-3a§1, 25:4§1-2, 25:8§

Förhållande mellan offer och misstänkt

Avvikande från statistiken för år 2017 beaktas också om offret och den misstänka har ett gemensamt barn eller om de är kusiner.
Tidsserien har korrigerats bakåt när det gäller detta.
Fr.o.m. år 2015 har också beaktats om offret och den misstänkta har bott i samma bostad under någon månad av statistikåret.
Av dem som bott i samma hushåll har man bildat sambor, om båda är över 18 år, av motsatt kön och deras åldersskillnad är mindre än 16 år.