Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13a6 -- Personer misstänkta för utredda brott efter beräkningssätt, ålder och kön, 2006-2020

Välj variabler

Ja
2021-10-15
Misstänkta för utredda brott:
antal
Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för utredda brott:
antal
Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott:
antal
2022-05-12
2021-10-15
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
001_13a6_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 15

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT , 2) STRAFFLAGSBROTT , A Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 188

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 14 , 15 - 17 ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Misstänkta för utredda brott

Det totala antalet brott som den misstänkte begått. Den som misstänks för en serie av gärningar räknas som flera misstänkta.

Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för utredda brott

Antalet brottsrubriceringar hos misstänkta när serier av gärningar räknas som ett enda brott.

Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott

Det grövsta brottet är det som har den strängaste straffskalan.