Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Kvartalsuppgifterna om finansräkenskaperna fr.o.m. 1997

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2020-09-25
miljoner euro
2020-12-18
2020-09-21
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper
rtp_002_2020q2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: AF0 Finansobjekt totalt , AF1 Monetärt guld och särskilda dragningasrätter , AF2 Sedlar, mynt och inlåning ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S0 Sektorerna totalt , S1 Hela ekonomin , S11 Icke-finansiella företag ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S0 Sektorerna totalt , S1 Hela ekonomin , S11 Icke-finansiella företag ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1997Q4 , 1998Q1 , 1998Q2 ,

Valda 1 Totalt 91

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikens beskrivning
Begrepp och definitioner

Instrument

Instrument

Kreditor

Kreditor

Debitor

Debitor

Kvartal

Kvartal

Balansräkning/Transaktioner

Balansräkning/Transaktioner