Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Icke-finansiella tillgångar efter sektor 1995-2017

Välj variabler

Nej
2018-09-28
milj. eur
2018-09-28
2018-09-27
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper
rtp_003_2018q2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Hela ekonomin , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: N0 Icke-finansiella tillgångar totalt , N111 Bostäder , N112 Övriga byggnader och anläggningar ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Revideringar i denna statistik
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar

År

Ett statikår är det kalenderår som statistiken gäller.