Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ij -- Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna, 1999Q1-2018Q4

Välj variabler

Ja
2019-03-15
Icke-finansiella företagens (S11) vinstkvot:
%
Icke-finansiella företagens (S11) investeringskvot:
%
Hushållens (S14) sparkvot:
%
Hushållens (S14) investeringskvot:
%
2019-06-20
2018-12-20
Sektorräkenskaper kvartalsvis, Statistikcentralen
003_11ij_2018q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1999Q1 , 1999Q2 , 1999Q3 ,

Valda 1 Totalt 80

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000