Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

020 -- Befolkningsförändringar efter område 1980 - 2016

Välj variabler

Nej
2017-05-17
Personer
2018-05-18
2005-05-11
Statistikcentralen
synt_020_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Levande födda , Döda , Naturlig folkökning ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 37

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Kommuner alla år enligt områdesindelningen 2017 = 311 kommuner.
Omflyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen
1.1.2017, dvs. omflyttningar mellan sammanslagna kommuner har raderats.

Befolkningsförändring och folkmängd

Naturlig folkökning

Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet
levande födda och döda.

Inflyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner har i hela tidsserien ändrats till att motsvara
områdesindelningen år 2017, dvs. flyttningar mellan sammanslagna kommuner
har raderats.

Utflyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner har i hela tidsserien ändrats till att motsvara
områdesindelningen år 2017, dvs. flyttningar mellan sammanslagna kommuner
har raderats.

Nettomigration

Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.

Totalnettoflyttning

Totalnettoflyttning är summan av nettomigration och flyttning mellan kommuner.

Folkökningen

Folkökningen är summan av naturlig befolkningsökning, nettoflyttning
mellan kommuner och nettomigration.

Korrigering av folkmängden

Korrigering av folkmängden är skillnaden mellan den totala förändringen
och folkökningen. Korrigeringarna gäller främst korrigeringar i efterhand av
fel vid behandling av flyttanmälningar.

Den totala förändringen

Den totala förändringen är skillnaden mellan folkmängderna i slutet av statistikåret
och föregående år.

Folkmängd

Folkmängden vid årets slut 31.12. Uppgift om den fast bosatta
befolkningen i kommunen i slutet av året fås från Befolknigsregistercentralens
befolkningsdatasystem.