Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

008 -- Strafforder och bötestraff i första instans efter antalet dagsböter, dagsbotsbelopp, kön, ålder och brottsgrupp, 2014-2018

Välj variabler

Nej
2019-09-26
antal, euro
2019-09-26
Statistikcentralen
syyttr_008_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersgrupper totalt , 15 - 17 , 18 - 20 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A.Egendomsbrott , Stöld, grov stölt 28:1-2, 34a:1 ,

Valda 0 Totalt 52

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Dömar totalt , Straffet ansett till fullo utstått genom frihetsberövandet , Medeltal antalet dagsböter ,

Valda 0 Totalt 57

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sakko_yht , Bötestraff i rättegång , sak_tuo ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000