Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

009 -- Första instans: fängelsestraff efter det totala straffets längd, kön, ålder och brottsgrupp, 2018

Välj variabler

Nej
2019-09-26
antal, månad
2019-09-26
Statistikcentralen
syyttr_009_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersgrupper totalt , 15 - 17 , 18 - 20 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A.Egendomsbrott , Stöld, grov stölt 28:1-2, 34a:1 ,

Valda 0 Totalt 51

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fängelsestraff totalt , Fängelsetidens längd i medeltal (mån.) , Fängelsetidens längd median (mån.) ,

Valda 0 Totalt 32

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Nya fängelsestraff totalt , .Ovillkorliga, övervakningsstraff och samhällstjänst totalt , yhdist ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000