Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

125u -- Straff efter kön, ålder och brott (tingsrätter och hovrätten som första instans, strafforder och bötesförelägganden och ordningsböter), 2016-2020

Välj variabler

Ja
2021-09-23
Antal påföljder:
lkm
Genomsnittligt straff:
kuukausi
Medianen för straffet:
kuukausi
2021-09-23
2021-09-23
Åtalade, dömda och straff, Statistikcentralen
002_125u_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTAL , STRAFFLAG (39/1889) , 11 kapitel Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten ,

Valda 0 Totalt 1 133

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Dömda i rätten, strafforder och bötesförelägganden och ordningsböter totalt (antal) , Dömda i rätten (antal) , Dömda till livstids fängelse (antal) ,

Valda 0 Totalt 84

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 17 , 18 - 20 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000