Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12by -- Fängelsedomar efter det totala straffets längd, kön, ålder och brottskategori (tingsrätter och hovrätten som första instans), 2014-2020

Välj variabler

Ja
2021-09-23
Kombinationsstraff, ovillkorligt fängelsestraff, övervakningsstraff, samhällstjänst och villkorligt fängelsestraff totalt, antal:
antal
Dömda till kombinationsstraff, ovillkorligt fängelse på viss tid, övervakningsstraff eller samhällstjänst totalt (antal):
antal
Kombinationsstraff (antal):
antal
Dömda till ovillkorligt fängelse (antal):
antal
Dömda till övervakningsstraff (antal):
antal
Dömda till samhällstjänst (antal):
antal
Dömda till villkorligt fängelse totalt (antal):
antal
Tidigare ovillkorligt fängelse eller samhällstjänst tillräcklig påföljd (antal):
antal
2021-09-23
2021-09-23
Åtalade, dömda och straff, Statistikcentralen
007_12by_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Kombinationsstraff, ovillkorligt fängelsestraff, övervakningsstraff, samhällstjänst och villkorligt fängelsestraff totalt, antal , Dömda till kombinationsstraff, ovillkorligt fängelse på viss tid, övervakningsstraff eller samhällstjänst totalt (antal) , Kombinationsstraff (antal) ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 7

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 17 , 18 - 20 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A.Egendomsbrott , Stöld, grov stölt 28:1-2, 34a:1 ,

Valda 0 Totalt 51

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fängelsestraff totalt , Fängelse < 30 dagar , Fängelse 30-59 dagar ,

Valda 0 Totalt 30

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000