Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- Rangaistukset rikoksittain, 2005-2009 (käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena)

Välj variabler

Nej
2012-02-29
lkm, kuukausi, vuorokausi, tunti, euro
2015-05-05
Tilastokeskus
syyttr_901_200900
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alueet yhteensä , Helsingin hovioikeuspiiri , Itä-Suomen hovioikeuspiiri ,

Valda 0 Totalt 76

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: KAIKKI RIKOKSET , A RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET , 11 Luku SOTARIKOKSISTA JA RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN ,

Valda 0 Totalt 1 143

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: .Oikeudessa tuomitut (lkm) , ..Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm) , ..Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (lkm tai kuukautta) ,

Valda 0 Totalt 37

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000