Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

905 -- Metsästyskieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, rangaistuksen ja alueen mukaan 1992-2009

Välj variabler

Tilastokeskus
Oikeustilastot
Puhelin: (09) 1734 3242
Nej
2010-12-16
lkm, vuosi
2010-01-08
Tilastokeskus
syyttr_905_200900
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ikäluokat yhteensä , 15-17 , 18-20 ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Metsästyskiellot yhteensä , Kesto 0:00:01 - 1:05:29 (vv:kk:pv) , Kesto 1:06:00 - 1:11:29 (vv:kk:pv) ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alueet yhteensä , Helsingin hovioikeuspiiri , Turun hovioikeuspiiri ,

Valda 0 Totalt 104

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1992 , 1993 , 1994 ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000