Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- Producentprisindex 2000=100 (TOL 2002)

Välj variabler

Nej
2012-01-17
index, förändring-%
2012-02-24
2012-01-17
Statistikcentralen
thi_901_201112
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSSS Totalt , A Jordbruk, jakt och skogsbruk , A01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 246

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000