Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

009 -- Döda och skadade i vägtrafiken 1931 - 2018

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2020-02-05
Person
2007-10-03
Statistikcentralen
ton_009_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1931 , 1935 , 1940 ,

Valda 0 Totalt 65

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000