Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

005 -- Utrikeshandel med tjänster enligt tjänstepost och område, 1 000 000 euro

Välj variabler

Nej
2020-04-06
1 000 000 euro
2020-04-06
Statistikcentralen
tpulk_005_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S Tjänster , SA Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra , SB Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , ..Europa , ..EU28 ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tabellen uppdaterad / korrigerad 6.4.2020. Saknade serviceposter tillagda.
Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster omfattar utrikeshandeln enligt betalningsbalansen på kvartalsnivå. Statistiken är en länk till varuhandeln enligt Tullen och betalningsbalansen. Den beskriver specificerat den kvartalsvisa handeln med tjänster samt den totala exporten av varor och tjänster efter region.
. = Uppgift kan inte förekomma.
.. = Uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
Statistikens beskrivning
Begrepp och definitioner

Tjänstepost

EBOPS 2010

Område

Stat eller världsdel som utrikeshandeln med tjänster hänför sig till.

År

År.

Information

Import

Värdet av importen, 1 000 000 euro.

Export

Värdet av exporten, 1 000 000 euro.