Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- Volymidex för industriproduktionen 2005=100

Välj variabler

Nej
2013-02-08
2005=100
2013-03-08
2013-02-08
Statistikcentralen
ttvi_901_201212
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: BCDE Hela industrin , B UTVINNING AV MINERAL , C TILLVERKNING ,

Valda 0 Totalt 39

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ursprungligt index , Årsförändring av ursprungligt index % , Glidande årsförändring av ursprungligt index % ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen.
Statistikens hela beskrivning
Begrepp och definitioner

Näringsgren (TOL 2008)

Sedan statistikåret 2009 har man i företagens konjukturstatistik tillämpat klassificeringsstandarden Näringsgrensindelningen 2008, som ersätter den tidigare NI 2008. För alla företag och egentliga arbetsställen definieras en näringsgren på indelningens mest detaljerade nivå.

Information

Trend

Traditionellt har man tänkt att konjunkturtidsserier består av olika delar, dvs. komponenter.