Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11li -- Andra engångslöneposters andel av lönesumman inom den privata sektorn, 2007-2018

Välj variabler

Ja
2019-03-08
Andra engångslöneposters andel av lönesumman inom den privata sektorn, %:
%
2019-06-07
2019-03-08
Arbetskraftskostnadsindex, Statistikcentralen
006_11li_2018
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000