Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

901 -- Arbetskraftskostnadsindex 2008=100 inom näringsgrenar (TOL 2008).

Välj variabler

Statistikcentralen
Nej
2015-09-08
2008=100
4/A
2013-06-10
Statistikcentralen
tvki_901_2014q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSSSS Totalt , B-E Industri , C Tillverkning ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009* ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
- Värdet noll
.. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
* Preliminär uppgift
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och defitioner
Klassificeringar