Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

006 -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, språk, yrkesställning, kön, ålder och år 2000-2017*

Välj variabler

Nej
2018-12-17
Person
2018-12-10
Statistikcentralen
tyokay_006_201700
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela befolkningen , Arbetskraften , Sysselsatta ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: BEFOLKNINGEN, TOTALT , INHEMSKA SPRÅK TOTALT , finska ,

Valda 0 Totalt 92

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
*Uppgiften för år 2017 är preliminär. Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner
Klassificeringar
.. = Uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd. Till följd av arbetspensionsreformen steg den nedre åldersgränsen för sysselsatta i sysselsättningsstatistiken från 15 år till 18 år. Ändringen som gjordes år 2005 syns i en minskning av de ungas sysselsättning och en ökning av antalet studerande. Modersmålet har preciserats i tabellen, om antalet personer i modersmålsgruppen överstiger 99 i 2017.
Då antalet personer i modersmålsgruppen är färre än 100 eller informationen är okänd, finns uppgifterna i gruppen annat språk.
© Tilastokeskus - Statistikcentralen