Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

015 -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), kön, yrkeställning och år 2010-2016

Välj variabler

Nej
2018-11-02
Antalet, Andel
2018-11-02
Statistikcentralen
tyokay_015_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yrkesgrupper totalt , 0 Militärer (Nivå 1) , 01 Officerare (Nivå 2) ,

Valda 0 Totalt 1 183

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2016 , 2015 , 2014 ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tips: Det är möjligt att filtrera yrkesuppgifterna enligt klassificeringens olika hierarkinivåer (Nivå 1, Nivå 2, ...) genom att skriva t.ex. Nivå 3 i fältet Sök.
Tabellens uppgifter är slutgiltiga.

Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner
Klassificeringar

Från år 2005 omfattar arbetspensionsförsäkringen 18-68-åringar, medan skyldigheten att betala arbetspensionsförsäkringspremie tidigare började redan vid 14 års ålder. Detta syns i sysselsättningsstatistiken från år 2005 som en minskning av sysselsättningen bland unga och en ökning av antalet studerande. Sysselsättningen bland minderåriga kan inte statistikföras på ett tillförlitligt sätt på basis av registeruppgifter.

© Tilastokeskus - Statistikcentralen