Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

018 -- Sysselsatt arbetskraft efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-2), bakgrundsland, kön och år 2010-2016

Välj variabler

Nej
2018-11-02
Person
2018-11-02
Statistikcentralen
tyokay_018_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yrkesgrupper totalt , 0 Militärer (Nivå 1) , 01 Officerare (Nivå 2) ,

Valda 0 Totalt 55

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: BAKGRUNDSLÄNDER, TOTALT , Finländsk bakgrund totalt , UTLÄNDSK BAKGRUND TOTALT ,

Valda 0 Totalt 89

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2016 , 2015 , 2014 ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tips: Det är möjligt att filtrera yrkesuppgifterna enligt klassificeringens olika hierarkinivåer (Nivå 1, Nivå 2) genom att skriva t.ex. Nivå 2 i fältet Sök.
Tabellens uppgifter är slutgiltiga. Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner
Klassificeringar
.. = Uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd. Från år 2005 omfattar arbetspensionsförsäkringen 18-68-åringar, medan skyldigheten att betala arbetspensionsförsäkringspremie tidigare började redan vid 14 års ålder. Detta syns i sysselsättningsstatistiken från år 2005 som en minskning av sysselsättningen bland unga och en ökning av antalet studerande. Sysselsättningen bland minderåriga kan inte statistikföras på ett tillförlitligt sätt på basis av registeruppgifter. Bakgrundslander har specificerats i tabellen, om antalet sysselsatt arbetskraft i bakgrundsland överstiger 99. © Tilastokeskus - Statistikcentralen