Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

002 -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde

Välj variabler

Nej
2019-01-24
1000 personer
2019-04-24
2019-01-17
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
tyti_002_2018q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
I tabellen presenteras fr.o.m. 2:a kvartalet 2015 det relativa sysselsättningstalet för 15-64-åringar. Tidigare gällde uppgiften 15-74-åringar. Dessutom publiceras inte uppgifterna om Åland längre i denna tabell, vilket grundar sig på ett avtal mellan Statistikcentralen och Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB).
Statistikens beskrivelse
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar