Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, dolt arbetslösa och undersysselsatta efter kön och ålder

Välj variabler

Nej
2019-01-24
1000 personer
2019-04-24
2019-01-17
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
tyti_003_2018q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 15-74 , 15-64 , 15-24 ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraft (sysselsatta och arbetslösa totalt), 1000 personer , Arbetslösa, 1000 personer ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Symboler i tabellen:
Inget att redovisa eller uppgiften alltför osäker för att anges = .
Statistikens beskrivelse
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar