Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

004 -- Löntagare och företagare i åldern 15-74 år

Välj variabler

Nej
2019-01-24
1000 personer
2019-04-24
2019-01-17
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
tyti_004_2018q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Sysselsatta, 1000 personer , Löntagare, 1000 personer , Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1989 , 1990 , 1991 ,

Valda 1 Totalt 30

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000