Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

006 -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön

Välj variabler

Nej
2019-01-24
1000 personer
2019-04-24
2019-01-17
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
tyti_006_2018q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Löntagare totalt, 1000 personer , Fortlöpande arbete totalt, 1000 personer , Fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000