Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

007 -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder (5 år)

Välj variabler

Nej
2019-01-24
1000 personer
2020-01-24
2019-01-16
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
tyti_007_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 15-74 , 15-64 , 15-19 ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1989 , 1990 , 1991 ,

Valda 1 Totalt 30

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Symboler i tabellen:
Inget att redovisa eller uppgiften alltför osäker för att anges = .
Statistikens beskrivelse
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar