Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

009 -- Unga 15–29-åringars deltagande på arbetsmarknaden och i utbildning efter kön och ålder

Välj variabler

Nej
2019-01-24
1000 personer
2020-01-24
2019-01-16
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
tyti_009_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Sysselsatta totalt, 1000 personer , Av sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Symboler i tabellen:
Inget att redovisa eller uppgiften alltför osäker för att anges = .
Statistikens beskrivelse
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar