Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

010 -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå och kön

Välj variabler

Nej
2019-01-24
1000 personer
2020-01-24
2019-01-17
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
tyti_010_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Mellannivå (3) , Högskolenivå totalt (5,6,7,8) ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 18

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Den nationella utbildningsklassificeringen 2016 har införts i uppgifterna för år 2016.Klass 3 i den tidigare utbildningsklassificeringen 2011, utbildning på mellannivå, har delats in i två klasser: utbildning på andra stadiet (klass 3) och specialyrkesexamina (klass 4).I tabellen har båda klasserna (3,4) sammanslagits till utbildning på andra stadie Statistikens beskrivelse
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar