Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008) och kön

Välj variabler

Nej
2019-01-24
1000 personer
2020-01-24
2019-01-16
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
tyti_011_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Näringsgrenar totalt (00-99) , A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09) , C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39) ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Symboler i tabellen:
Inget att redovisa eller uppgiften alltför osäker för att anges = .
Statistikens beskrivelse
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar