Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

014 -- Sysselsatta efter yrke (Yrkesklassificering 2010) och kön, 15-74-åringar

Välj variabler

Nej
2019-01-24
1000 personer
2020-01-24
2016-02-23
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
tyti_014_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yrken totalt , Militärer , 1 Chefer ,

Valda 0 Totalt 51

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Symboler i tabellen:
Inte finns att redovisa eller alltför osäker för att anges = .
Statistikens beskrivelse
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar