Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

015 -- ysselsatta i åldern 15-74 år efter yrke (Yrkesklassificering 2001) och kön

Välj variabler

Nej
2017-10-24
1000 personer
2018-01-25
2017-10-18
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
tyti_015_201600
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yrken totalt , Chefer och högre tjänstemän , Högre tjänstemän och chefer i organisationer ,

Valda 0 Totalt 36

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Symboler i tabellen:
Inte finns att redovisa eller alltför osäker för att anges = .
Statistikens beskrivelse
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar