Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

017 -- Löntagare i åldern 15-74 år i fortlöpande och visstids anställningsförhållande efter arbetsgivarsektor och kön

Välj variabler

Nej
2019-01-24
1000 personer
2020-01-24
2016-02-23
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
tyti_017_201800
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000