Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ag -- Arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal samt säsongrensade serier och de säsong- och slumpvariationsrensade trenderna., 2010M01-2020M12

Välj variabler

Ja
2021-01-28
Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %:
%
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, trend:
%
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, säsongrensade serie:
%
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Sysselsatta, 1 000 personer, trend:
tusen personer
Sysselsatta, 1000 personer, säsongrensade serie:
tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer:
tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer, trend:
tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer, säsongrensade serie:
tusen personer
Relativt arbetslöshetstal, %:
%
Relativt arbetslöshetstal, %, trend:
%
Relativt arbetslöshetstal, %, säsongrensade serie:
%
2021-05-04
2019-04-24
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
001_11ag_2020m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, % , Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, trend , Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, säsongrensade serie ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valda 1 Totalt 132

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
I tabellen publiceras fr.o.m. november 2020 utöver trendserier också tidsserier som rensats för säsongvariation.
De säsongrensade tidsserierna har rensats för säsongvariationen, som regelbundet upprepas årligen.
Trendserierna har rensats för både regelbunden säsongvariation och oregelbunden slumpvariation.
Vid säsongrensningen beaktas värdena för de föregående och kommande månaderna i tidsserien.
De senaste månadernas observationer i den säsongrensade tidsseriens och tidsseriens trend baserar sig delvis på den statistiska modellens prognoser.
På grund av detta bör man förhålla sig med en viss reservation till de nyaste siffrorna i den säsongrensade tidsseriens och tidsseriens trend,
eftersom de kan komma att preciseras betydligt när följande månaders uppgifter tas med i tidsserien.