Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11c9 -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, kvartalsuppgifter, 2012Q1-2020Q4

Välj variabler

Ja
2021-01-28
Befolkning, 1000 personer:
tusen personer
Arbetskraften, 1000 personer:
tusen personer
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer:
tusen personer
Ej i arbetskraften, 1000 personer:
tusen personer
Relativt arbetskraftstal, %:
%
Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, %:
%
Relativt arbetslöshetstal, %:
%
2021-05-04
2019-04-24
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
020_11c9_2020q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Sysselsatta, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012Q1 , 2012Q2 , 2012Q3 ,

Valda 1 Totalt 36

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifterna om Åland publiceras inte länge i denna tabell, vilket grundar sig på ett avtal mellan Statistikcentralen och Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB)