Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ca -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, dolt arbetslösa och undersysselsatta efter kön och ålder, kvartalsuppgifter, 1997Q1-2020Q4

Välj variabler

Ja
2021-01-28
Befolkning, 1000 personer:
tusen personer
Arbetskraften, 1000 personer:
tusen personer
Arbetslösa, 1000 personer:
tusen personer
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Undersysselsatta av de sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Ej i arbetskraften, 1000 personer:
tusen personer
Dolt arbetslösa av personer ej i arbetskraften, 1000 personer:
tusen personer
Befolkning, %:
%
Arbetslösa, andel av befolkningen, %:
%
Sysselsatta, andel av befolkningen, %:
%
Andelen undersysselsatta av befolkningen, %:
%
Ej i arbetskraften, andel av befolkningen, %:
%
Andelen dolt arbetslösa av befolkningen, %:
%
2021-05-04
2019-04-24
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
025_11ca_2020q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Befolkning, 1000 personer , Arbetskraften, 1000 personer , Arbetslösa, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1997Q1 , 1997Q2 , 1997Q3 ,

Valda 1 Totalt 96

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 15 - 74 , 15 - 64 , 15 - 24 ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000