Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11pi -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), kvartalsuppgifter, 2005Q1-2020Q4

Välj variabler

Ja
2021-01-28
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
tusen personer
Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar:
tusen timmar
Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar:
tusen timmar
2021-05-04
2019-04-24
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
025_11pi_2020q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 37

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005Q1 , 2005Q2 , 2005Q3 ,

Valda 1 Totalt 64

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000