Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11pj -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, kvartalsuppgifter, 1997Q1-2020Q4

Välj variabler

Ja
2021-01-28
Löntagare totalt, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, heltidsarbete för viss tid, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, deltidsarbete för viss tid, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, visstidsarbete totalt, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, heltidsarbete totalt, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, deltidsarbete totalt, 1000 personer:
tusen personer
Fortlöpande heltidsarbete, andelen av löntagare, %:
%
Fortlöpande deltidsarbete, andelen av löntagare, %:
%
Fortlöpande arbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
Heltidsarbete för viss tid, andelen av löntagare, %:
%
Deltidsarbete för viss tid, andelen av löntagare, %:
%
Visstidsarbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
Heltidsarbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, %:
%
2022-01-25
2019-04-24
Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen
025_11pj_2020q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Löntagare totalt, 1000 personer , Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer , Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1997Q1 , 1997Q2 , 1997Q3 ,

Valda 1 Totalt 96

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000